Korrepetíció
Artis Vox Opera & Drama Studio • 1025 Budapest Áldás u. 1. • Telefon: +36-70-423-0008 • operastudio@artisvox.hu
németangol
KORREPETICIÓ – egyéni óra
Az énekelt darabok megtanulása zongorakísérettel: pontos dallam, pontos ritmus, pontos belépések

Oberfrank Péter
Zongoraművész, Liszt-díjas karmester

„Napjainkban egyre kevesebb lehetősége van a fiataloknak találkozni a klasszikus zenével. Ma már az is elképzelhető, hogy egy ember tanulmányai során egyáltalán nem kerül közeli kapcsolatba vele. Ha nem gondozzuk ezt a mindenki számára nélkülözhetetlen kincset, semmi mással nem pótolható hiányt szenvedünk. Mi, akiknek az élete szorosan egybefonódik az opera műfajával, tudjuk, hogy az elvont gondolkodás, az érzelmi-lelki élet kialakulása, fejlődése elképzelhetetlen a művészetek, és azok egyik csúcsa, az opera nélkül. Korrepetitorként és karmesterként több, mint húsz éve főszereplője életemnek az opera, tíz éve pedig az operaénekesnek készülők tanáraként is. Feladatomnak érzem a pályára induló fiatalok támogatását magas szakmai színvonalú képzéssel, hogy igényes és széleskörű látásmóddal bíró művészekké válhassanak. Ezért vált hivatásommá a tanítás. Ezért szeretek tanítani.”
Oberfrank Péter

Salgó Tamás korrepetitor, zongorakísérő
„Sokrétű, felelősségteljes és örömteli számomra ez a hivatás. Több, mint negyven évnyi tapasztalatom, hogy mennyire fontos a kölcsönös bizalom kialakítása korrepetitor és énekes között, hasonlóan az orvos-páciens kapcsolathoz. Fontos, az egyénekre szabott pszichológiai és pedagógiai módszerek alkalmazása, de a technikai felkészültség, színpadi megjelenés, előadói készség mellett alapvető a biztos tájékozódás a különböző zenei stílusokban. Sokrétű, felelősségteljes és örömteli feladat a megtanulni kívánt anyag alapos megismertetése és helyes értelmezése, a szöveg pontos megértetése és érthető kiejtése, az énekesek felkészítése a különböző zenei megvalósítási formákra és a repertoár felépítésének átgondolt megtervezésére.”
Salgó Tamás

Szekeres László korrepetitor, zongorakísérő
„Korrepetítor: (latinul „együttismétlő”) olyan zongorakísérő, aki az énekesekkel a dalokat, a szerepek zenei részét gyakorolja, azt nekik betanítja. A zenekari kíséretet zongorajátékkal helyettesíti.” – eddig a hivatalos megfogalmazás. Számomra az énekesekkel való munka azonban sokkal több. Az ember a billentyűk felett néha szimpla zenei munkatárs, néha kérlelhetetlen diktátor, megbízható kontroll, és nem kevés alkalommal pszichológus is.”
Szekeres László