Artis Vox Opera Studio
Artis Vox Opera & Drama Studio • 1025 Budapest Áldás u. 1. • Telefon: +36-70-423-0008 • operastudio@artisvox.hu
németangol
"Egy kultúra nem csak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le.
Te válogass! Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot."

Márai Sándor: Füves könyv

 

TEHETSÉG, TUDÁS, TÜRELEM, TAPASZTALAT,
TISZTELET, ALÁZAT, ÖNMEGVALÓSÍTÁS

 

A TEHETSÉG
az, amit felfedezhetünk önmagunkban, de az is előfordul, hogy segítségre szorulunk, hogy felismerhessük azt, hogy bennünk szunnyad. EBBEN segítünk!

A TUDÁS
megszerezhető és elengedhetetlen talapzata a tehetségnek. Aki tanulni és tudni akar, az tiszteli a múltat, kíváncsi a jelenre és nyitott a világra. Ez a művészi munka egyik alapja. Befelé és kifelé figyelő, nyitott és befogadó magatartás. A teremtés vágya. EZT tanítjuk!

A TÜRELEM
az önfegyelem tantárgya, erőt ad a gyakorláshoz, megnyugtat a kudarcokban és megerősít a tanulás folytatásában.

A TAPASZTALAT
csak az aktív, alkotó műhelyekben megszerezhető flexibilis tudás, ami nélkül nem fejlődhetünk, de ha csak erre alapozunk, elfelejtjük az igazi nyitottságot, az állandó útkeresés és újrateremtés művészi igényét, az élő művészet spontaneitását. EZ az OKTATÁS iránya: mérhető szakmai tudás és intuíció, a személyiség integritásának és szabadságának erősítése, a játék képességének napi újra teremtése.

TISZTELET
a közönség felé és önmagunk és mások irányában. CSAK az megmutatható, aminek értékében MI HISZÜNK! A színház - az opera is színház - és művészet ETHOSZA beleszól a világ működésébe, gyönyörködtet és közelebb emeli az embert eredendő mivoltához.

ALÁZAT
a választott pálya iránti feltétlen szeretet és tisztelet. A tanítás célja, hogy mutasd meg a tehetségedet és tudásodat, de tűrd el a közönség, a tanárok és a társaid ítéletét is, legyen az rajongó vagy elutasító!

ÖNMEGVALÓSÍTÁS
a belső értékek, a tehetség kimunkálásának, felmutatásának igénye és a játék örömének állandó szinten tartása. Nem szabad elfelejteni azt sem, és ez HITÜNK fundamentuma, hogy az önmegvalósítás nem mások letaposásának képessége. ELLENKEZŐLEG! Amennyiben a saját képesség megmunkálása a legmagasabb hőfokú, s ezzel kellő önismeret is párosul, sokkal könnyebb felismerni mások értékeit és kiválóságát is. A tudás és a tehetség - mert kézzelfogható érték - tiszteletet ébreszt! Csalással nem megszerezhető cím.

Temesi Mária és az Artis Vox Opera Studio művésztanár csapata